Výpočty hmotnostního zlomku

Příklady k procvičování hmotnostního zlomku

Nezapomeň: celková hmotnost roztoku je vždy 100 %.

Pro připomenutí:

Jaký je homotnostní zlomek 4O g soli NaCl rozpuštěné v 160 g vody?

m (soli) = 40 g

m (soli + vody) = 40 + 160 = 200 g

w (soli) = ?

200 g ................................... 100 %

  40 g ...................................    x %

________________________________

4O                        x

___       =           ___

200                    100


           x = 20 %

        _____________


                           m(A)

nebo    w(A) =  ________

                           m

                        

                         40

           w(A) =  _______

                         200

           w(A) = 20 %

          ___________


Jednoduché příklady

1. Vypočítej hmotnostní zlomek cukru v čaji, jestliže víme, že jsme rozpustili 6 g cukru v 194 g vody. (3 %)

2. V 20 g rozpouštědla byly rozpuštěny 2 g krystalické látky. Jaký je hmotnostní zlomek této látky? (10 %)

3. Směs o celkové hmotnosti 58 g obsahuje 16 g určité látky. Jaký je hmotnostní zlomek látky? (27,5 %)

4. V 45 ml kávy bylo rozpuštěno 5 g cukru. Jaký je hmotnostní zlomek cukru? (10 %)


Složitější příklady

1. Jaký je hmotnostní zlomek soli KCl, jestliže jsme rozpustili v 195 g vody 5 g této soli? (2,5 %)

2. Kolik g hydroxidu draselného je třeba k přípravě 250 g jeho 20% vodného roztoku? (50 g)

3. Jaké množství sody je nutno rozpustit, aby vzniklo 500 g 35%ního vodného roztoku? (175 g)

4. Jaký je hmotnostní zlomek soli, jestliže jsme rozpustili 30 g soli v 210 g vody? (8 g)

5. Kolik g cukru je třeba k přípravě 250 g jeho 15%ního roztoku? (37,5 g)

6. Kolikaprocentní roztok cukru ve vodě připravíme rozpuštěním 60 dkg cukru v 1 litru vody? (37,5%)

7. Kolikaprocentní roztok získáme smícháním 350 g vody se solí, když hmotnost celého roztoku je 450 g? (22,2%)

8. Smícháním 30 g soli ve vodě připravíme 15%ní roztok. Jaká je hmotnost vody? (170 g)

9. K přípravě 15%ního roztoku bylo použito 45 g soli. Jaká byla hmotnost roztoku? (300 g)

10. V 200 g roztoku je rozpuštěno 10 g modré skalice. Kolikaprocentní roztok to je? (4,76%)

11. Včelaří používají k dokrmování včel vodný roztok řepného cukru. Při přípravě tohoto roztoku míchají 6 kg řepného cukru a 4 kg vody. Vypočítej, kolik procent řepného cukru takto získaný roztok obsahuje. (0,6 %)